Slide background
รีสอร์ทหลีเป๊ะ

The Chic Lipe   เป็นบูติคโฮสเทลชั้นนำที่มีคุณภาพ

Slide background
รีสอร์ทหลีเป๊ะ

The Chic Lipe   เป็นบูติคโฮสเทลชั้นนำที่มีคุณภาพ

Slide background
รีสอร์ทหลีเป๊ะ

The Chic Lipe   เป็นบูติคโฮสเทลชั้นนำที่มีคุณภาพ
Lifestyle Hostel Thechiclipeรูปภาพ Hostel Thechiclipeรีสอร์ทหลีเป๊ะ

เอ็กคลูซีพ เตียงใหญ่ ห้องน้ำส่วนตัว

เอ็กคลูซีพ เตียงใหญ่ ห้องน้ำส่วนตัว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

รีสอร์ทหลีเป๊ะ

ห้องพักรวม เตียงใหญ่ 5 ฟุต ( 2 คนต่อ 1 เตียง )

ห้องพักรวม เตียงใหญ่ 5 ฟุต ( 2 คนต่อ 1 เตียง )

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

close


ev